با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://atiyeonline.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://atiyeonline.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
اجتماعی http://atiyeonline.ir/rss/tp/2
رفاه و تامین http://atiyeonline.ir/rss/tp/164
اقتصادی http://atiyeonline.ir/rss/tp/15
سیاسی http://atiyeonline.ir/rss/tp/1
جهان http://atiyeonline.ir/rss/tp/20
بیمه http://atiyeonline.ir/rss/tp/172
درمان http://atiyeonline.ir/rss/tp/173
کار و کارگری http://atiyeonline.ir/rss/tp/174
ورزشی http://atiyeonline.ir/rss/tp/60
استان‌ها http://atiyeonline.ir/rss/tp/62
آموزشی http://atiyeonline.ir/rss/tp/175
عکس http://atiyeonline.ir/rss/tp/61
چندرسانه‌ای http://atiyeonline.ir/rss/tp/96
چندرسانه‌ای > فیلم http://atiyeonline.ir/rss/tp/132
چندرسانه‌ای > عکس http://atiyeonline.ir/rss/tp/136
چندرسانه‌ای > موشن گرافی http://atiyeonline.ir/rss/tp/133
چندرسانه‌ای > اینفوگرافی http://atiyeonline.ir/rss/tp/134
چندرسانه‌ای > پادکست http://atiyeonline.ir/rss/tp/171